Prawo spadkowe | Spadek | Obowiązujące przepisy

Prawo spadkowe | Spadek | Obowiązujące przepisy

Prawo spadkowe | Spadki | Obowiązujące przepisy

 

Przepisy prawa spadkowego

Zaszła wielka zmiana w sposobie przyjmowania spadku.

Do niedawna, jeżeli w ustawowym terminie nie złożono stosownego oświadczenia, spadek dziedziczono wraz z długami. Teraz mamy sześć miesięcy, od dnia w którym dowiedzieliśmy się o spadku, na jego przyjęcie lub odrzucenie. Oczywiście, jeżeli w określonym terminie nie dostarczymy odpowiedniego oświadczenia, dziedziczymy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Taka zmiana działa na korzyść spadkobierców, którzy do tej pory często nie zdawali sobie sprawy z odziedziczonych długów i zwyczajnie przegapiali moment zrzeczenia się spadku.

 

Spadek – definicja

Spadek to nic innego jak prawa i obowiązki, które posiadamy do przekazania po naszej śmierci.  Wtedy to spadek , zgodnie z prawem spadkowym, na zasadzie dziedziczenia przechodzi na osobę do tego zobowiązaną (spadkobiercę).  Jako spadek uznajemy majątek, rzeczy i prawa jakie znajdują się w naszym posiadaniu.  Nasze zobowiązania zaciągnięte w instytucjach finansowych np. bankach, też zaliczamy do spadku.  W razie naszej śmierci przechodzą na rodzinę: męża, żonę, dzieci.

 

Spadkobierca – definicja

Spadkobierca,  to ktoś na kogo przechodzą prawa, obowiązki, zobowiązania osoby zmarłej.

Zgodnie z prawem spadkowym spadkobierca może spadek przyjąć lub odrzucić, ma na to sześć miesięcy. To samo prawo spadkowe mówi, że ustawowymi spadkobiercami są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, gmina, Skarb Państwa.

 

Pobierz artykuł Prawo spadkowe, spadki, spadek, dziedziczenie spadku

Prawo spadkowe, spadek, spadki, prawo dziedziczenia

Share This