Porady prawne Jelenia Góra

Porady prawne Jelenia Góra

Porady prawne Jelenia Góra

Polskie prawo nie reguluje jednoznacznie tego kto i w jakim zakresie, oraz na jakich

warunkach może udzielać porad prawnych. Dokładnie określa jednak, regulacje

odnoszące się do prawniczych i pokrewnych zawodów zaufania publicznego. Do

takich zawodów należą adwokat, notariusz i radca prawny, a także rzecznicy

patentowi oraz doradcy podatkowi. Każdy inny przypadek, rozpatrywany jest o

przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej.

Z przepisów prawa wynika, że porad prawnych mogą udzielać prawnicy zarówno

wykonujący jak i nie wykonujący prawniczych lub pokrewnych zawodów zaufania

publicznego. Ci, którzy nie wykonują takich zawodów, muszą prowadzić działalność

gospodarczą. Co zatem oznacza “prawnik nie wykonujący zawodu zaufania

publicznego”?

Takim mianem określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze uzyskującym

tym samym tytuł magistra prawa. Taka osoba, może prowadzić kancelarię prawną,

po założeniu działalności gospodarczej i udzielać porad prawnych. Nie może jednak

reprezentować klienta przed sądem.

Share This