Posts by Adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra Sprawy rodzinne

Adwokat Jelenia Góra Sprawy rodzinne

Adwokat Jelenia Góra Sprawy rodzinne   Sprawy rodzinne to bardzo delikatna materia, która wymaga wsparcia i zrozumienia, a także objęcia Klienta opieką od pierwszego spotkania do zakończenia postępowania. Jest to niezwykle istotne, ponieważ sprawy rodzinne, obejmują zagadnienia dotyczące przede wszystkim: wszelkich spraw spadkowych, darowizn, ubezwłasnowolnienia, ustanawiania alimentów oraz wszelkich spraw dotyczących dzieci i opieki nad nimi, spraw o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, spraw rozpatrywanych przez sądy dla nieletnich, spraw adopcyjnych, spraw dotyczących praw osób...

Read More

Intercyza – rozdzielność majątkowa

Intercyza – rozdzielność majątkowa

Intercyza – rozdzielność majątkowa   Intercyza to inaczej majątkowa umowa małżeńska ( rozdzielność majątkowa ). Zgodnie z polskim prawem, gdy zawieramy związek małżeński, wszystko co zostanie nabyte po ślubie jest wspólne. Od mieszkania, po wynagrodzenie czy inne zgromadzone środki pieniężne. Do majątku wspólnego zalicza się również wszystkie prawa majątkowe oraz zobowiązania. Decydując się na podział majątku, możemy wprowadzić rozdzielność majątkową.   Kiedy warto decydować się na podział majątku ( intercyzę ) ?   Na pewno wtedy, gdy jeden z małżonków lub oby dwoje...

Read More

Czym są mediacje i na czym polegają?

Czym są mediacje i na czym polegają?

Mediacją nazywamy rozmowę Stron, której zamiarem jest dążenie do rozwiązania zaistniałego konfliktu oraz znalezienie porozumienia pomiędzy Stronami, bez udziału sądu. W większości krajów na całym świecie to mediacja jest powszechną metodą, która rozwiązuje spory pomiędzy ludźmi. Porozumienie, które uzyskują strony, poprzez mediację i opierające się na rozwiązaniu konfliktu jest akceptowane i uznawane przez uczestników, ponieważ czynnie uczestniczyli w podejmowaniu decyzji. Kiedy zdecydować się na mediację? Taka forma rozwiązywania konfliktu może być prowadzona przy wszelkiego rodzaju...

Read More

Porady prawne Jelenia Góra

Porady prawne Jelenia Góra

Porady prawne Jelenia Góra Polskie prawo nie reguluje jednoznacznie tego kto i w jakim zakresie, oraz na jakich warunkach może udzielać porad prawnych. Dokładnie określa jednak, regulacje odnoszące się do prawniczych i pokrewnych zawodów zaufania publicznego. Do takich zawodów należą adwokat, notariusz i radca prawny, a także rzecznicy patentowi oraz doradcy podatkowi. Każdy inny przypadek, rozpatrywany jest o przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej. Z przepisów prawa wynika, że porad prawnych mogą udzielać prawnicy zarówno wykonujący jak i nie wykonujący prawniczych lub...

Read More

Adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra W życiu każdej osoby z nas nierzadko pojawiają się takie sytuacje, że dosłownie nie wiemy co zrobić. O ile zaniedbamy własne sprawy prawne, to szybko dopadną nas niemiłe konsekwencje tego zdarzenia i będziemy musieli ponosić karę albo zwyczajnie stracimy dużo czasu. Adwokat Jelenia Góra za każdym razem zaznacza, że w sytuacji, kiedy nie wiemy co zrobić, polecam zwrócić się zwyczajnie do niego i rozwiać wszelkie sugestie. Co prawda nie będzie to proste, niemniej jednak z w pewnych sytuacjach zauważymy, że takie funkcjonowania są po prostu niezbędne. Kancelaria prawna...

Read More